Na tle wszystkich krakowskich ulic, Wielicka wyłania się jako miejsce o największym ryzyku zdarzeń drogowych. W celu zmniejszenia liczby takich incydentów, lokalna policja zainicjowała specjalną akcję „Bezpieczna Wielicka”. Ta inicjatywa ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tej konkretnie niebezpiecznej arterii miasta.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez funkcjonariuszy grupy SPEED, która prowadziła cykliczne działania w ramach tej akcji, Wielicka jest miejscem największej liczby wypadków i kolizji w całym Krakowie. Od początku bieżącego roku, ta jedna ulica była miejscem aż 52 kolizji oraz 9 poważnych wypadków drogowych. Niestety, w wyniku tych incydentów 10 osób odniosło obrażenia.

Podczas przeprowadzanych działań, policjanci przeprowadzili łącznie 146 kontroli pojazdów. W wyniku tych przeglądów udało się wykryć 145 wykroczeń. Z tej puli, aż 139 zostało ukarane mandatem karnym. Interesujące jest to, że tylko 2 z tych wykroczeń były związane z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h na terenie zabudowanym. Kierowcy, którzy przekroczyli tę granicę, oprócz mandatu karnego, stracili również prawo jazdy.

Policja zapowiada kontynuację tych działań na Wielickiej oraz innych ulicach Krakowa. Zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo na drogach jest zawsze najważniejsze i planują regularnie przeprowadzać podobne akcje w różnych obszarach miasta, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia.