Na linii kolejowej numer 104, na odcinku łączącym Chabówkę z Nowym Sączem, na zachodnich fragmentach tej trasy, trwają intensywne prace budowlane. Działania rozpoczęły się najpierw wiosną 2023 roku na odcinku między Chabówką a Rabką Zaryte, a później, pod koniec tego samego roku, rozpoczęto prace na fragmencie od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej. Na tych terenach można zaobserwować dynamiczny postęp prac, co jest widoczne na najnowszych fotografiiach z placu budowy.

Linia kolejowa numer 104 jest specyficzna ze względu na położenie terenu, którym biegnie – górski i podgórski krajobraz wymaga budowy pewnych specjalnych elementów infrastruktury, takich jak mosty czy ściany oporowe do zabezpieczania skarp. W miescie-uzdrowisku Rabka-Zdrój trwa modernizacja linii. Na obecnym etapie realizowane są prace przy nowych przejściach podziemnych, mostach i wiaduktach. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA komunikacja oraz bezpieczeństwo na terenie miasta zostaną zdecydowanie ulepszone.

W Rabce-Zdroju ruszyła również budowa nowego mostu kolejowego nad rzeką Rabą. Prace przewidują przygotowanie przyczółków dla tej nowej konstrukcji za pomocą ciężkiego sprzętu.

Modernizacja trasy numer 104 Chabówka – Nowy Sącz stanowi część większego projektu zarządcy infrastruktury kolejowej – tworzą oni połączenie kolejowe Podłęże – Piekiełko. Projekt ten, oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Stacje i przystanki również będą przebudowane na potrzeby osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Projekt „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II” znalazł się na podstawowej liście Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. Realizacja tego zadania jest planowana na lata 2025 – 2029, a jego szacowana wartość wynosi 7,79 mld złotych. Na dostępnych infografiach można dokładnie zobaczyć planowane lokalizacje.

Budowa linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” to projekt o dużym stopniu skomplikowania inżynieryjnego – przewiduje on budowę aż 13 tuneli i 11 dużych mostów i estakad kolejowych.