Nadchodzą zmiany w infrastrukturze Szpitala im. Narutowicza, gdzie miejskie władze planują stworzenie nowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w poprzednim roku korzystało z obecnego lądowiska 40 razy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej operacyjności, planowane jest przeniesienie lądowiska na wyższy poziom, konkretnie na dach rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Jednakże realizacja tych ambitnych planów napotyka na problem finansowy.

Budowa nowego lądowiska i rozbudowa SOR-u wiążą się z kosztem przekraczającym 76 milionów złotych. Mimo wniosków szpitala skierowanych do gminy o zabezpieczenie niezbędnych środków, do tej pory brak jest zapewnień o finansowaniu projektu. Władze miasta argumentują, że realizacja inwestycji będzie wymagała wsparcia ze strony funduszy unijnych lub rządu. Miasto twierdzi, iż podjęło już kroki w celu pozyskania potrzebnych pieniędzy.

W ubiegłym roku miasto przekazało szpitalowi dotację na rozbudowę SOR-u i budowę lądowiska, która wyniosła ponad 73 tysiące złotych. W bieżącym roku zabezpieczono dalsze 3,7 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca tego zadania nie jest jeszcze znany, a szpital jest obecnie w trakcie przetargu. Termin zakończenia prac nad dokumentacją ustalono na 16 grudnia 2024 roku.

Krakowscy urzędnicy poinformowali o planach realizacji robót budowlanych do końca 2026 roku. Informacja ta powstała w odpowiedzi na interpelację radnego miejskiego Bolesława Kosiory (klub Prawo i Sprawiedliwość).

Wśród utrudnień pojawia się również kwestia inwestycji deweloperskiej w pobliżu szpitala. W zeszłym roku reprezentanci Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wyrażali obawy, że planowany apartamentowiec uniemożliwi lądowanie śmigłowców przy Szpitalu im. Narutowicza. Mimo kontrowersji, mamy informację o porozumieniu miasta ze spółkami Angel Green oraz Angel Green 1.

Porozumienie stanowi, że do 31 grudnia 2024 roku nie będą podejmowane żadne działania, które mogłyby uniemożliwić korzystanie z obecnego lądowiska. Tym samym lądowisko będzie funkcjonować do 31 grudnia 2024 roku, kiedy to upływa termin dostosowania go do nowych wymagań, wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

W obliczu braku finansowego wsparcia na budowę nowego lądowiska, od 1 stycznia 2025 roku śmigłowce mogą być zmuszone do korzystania z lądowiska Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Przy czym transport pacjenta na SOR Szpitala im. Narutowicza nie przekraczałby pięciu minut, co jest zgodne z przepisami Ministerstwa Zdrowia.

Obecne lądowisko Szpitala im. Narutowicza jest dopuszczone do użytku na podstawie rocznej kontroli prowadzonej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i jest w pełni sprawne dla operacji lotniczych zarówno w dzień jak i w nocy. Deweloper Angel Green i Angel Green 1 nie odpowiedział jeszcze na pytania dotyczące porozumienia.