Oburzenie wywołał wśród krakowian projekt postawienia monumentu upamiętniającego Orlęta Lwowskie w parku znajdującym się przy ulicy Karmelickiej. Inicjatywa ta, zatwierdzona przez radę miasta w poprzednim roku, jest przedmiotem gwałtownych protestów ze strony mieszkańców, a w szczególności lokalnych aktywistów.

Próby zrealizowania planu utworzenia parku spotykały się z silnym oporem ze strony krakowian przez wiele lat. Stąd pomysł ten znalazł się wśród propozycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Pomimo powstałych kontrowersji pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej są zdania, że wybór miejsca i tematu pomnika nie zakłóci literackiego charakteru parku.

Początkowy zamiar przewidywał lokalizację pomnika Orląt Lwowskich na placu Kossaka, a następnie rozważano również ulicę Retoryka. Chociaż urzędnicy dopuszczają możliwość przesunięcia monumentu do innej lokalizacji, ostateczny werdykt leży w gestii radnych.

Przeciwnicy planu wzniesienia pomnika w parku nazwanym na cześć Wisławy Szymborskiej zamierzają zebrać podpisy pod petycją obywatelską dotyczącą zmiany lokalizacji. Akcja ta potrwa do końca listopada.