W Krakowie doszło do zakończenia jednego z kluczowych projektów mających na celu wprowadzenie estetycznego ładu i porządku w obrębie miasta. Projekt ten obejmował instalację nowych oznakowań drogowych jako część Miejskiego Systemu Informacji. Łącznie w mieście pojawiło się 650 nowoczesnych tablic, składających się z niemal 1700 paneli informacyjnych.

Przez cały ostatni rok, wygląd krakowskich ulic, alejek i rond podlegał znaczącym zmianom. Poprzednie bałagan związany z różnymi rodzajami oznakowań zastąpiono teraz porządkiem. Teraz, w 624 lokalizacjach miasta, można znaleźć ponad 650 elementów oznaczających różne obszary Krakowa, a także ponad 100 tablic informujących o nazwach placów i rond oraz 920 oznaczeń różnych obiektów.

Na dodatek, na punktach wejścia do miasta, jak również na wyjazdach z czwartej obwodnicy Krakowa, pojawiło się 17 eleganckich „witaczy”. Są one swoistymi wizytówkami tego Stolicy Małopolski, a zarazem Miasta Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Estetyczna metamorfoza objęła całość Krakowa, nie pomijając żadnego zakątka miasta. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 12,5 miliona złotych. Spośród wszystkich nowych znaków, 624 to tablice kierunkowe, które prowadzą do najważniejszych miejsc i obszarów miasta. W Krakowie najwięcej tych tablic wskazuje drogę do obiektów kulturalnych – jest ich prawie 150. Wielki wkład w ten wynik ma serce Krakowa – Wawel, który pojawia się na aż 67 tablicach, bijąc tym samym rekord. Zamek jest częściej wspominany nawet niż Dworzec Główny, który zajął drugie miejsce z 58 wzmiankami na tablicach.