Podejmując działania związane z renowacją skrzyżowania ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, firma odpowiedzialna za te prace natknęła się na niewyjaśnione jak dotąd struktury podziemne. Są one pozostałościami konstrukcji, która istniała tam w przeszłości.

W najbliższy wtorek do obszaru budowy zostaną wezwani specjaliści od dziedzictwa archeologicznego. Ich zadaniem będzie dokładne zbadanie i ocena tego niespodziewanego odkrycia. Na podstawie ich analizy dowiemy się, czy nieoczekiwane znalezisko wpłynie na harmonogram prac i czy może opóźnić planowane zakończenie remontu.