Za jazdę na gapę po Krakowie, Mariusz B. został skazany na 72-godzinny (trzydniowy) areszt zamienny przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście. Wystawiono za nim list gończy pod zarzutem popełnienia wykroczenia określonego w art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń, zwanej popularnie „szalbierstwem”. Oskarżony ma możliwość uniknięcia kary poprzez zapłatę wysokości grzywny.

Porozumiewając treść art. 121 ust. 1 ustawy Kodeks wykroczeń, szalbierstwo to przestępstwo polegające na uporczywym korzystaniu z usług transportowych – pociągu lub innego środka lokomocji – bez zamiaru uiszczenia należnego opłaty. Szczególnie dotyczy to osób, które trzeci raz w ciągu roku powtarzają takie zachowanie, mimo dwukrotnego ukarania grzywną. Pierwsze dwa przypadki nie są uznawane za wykroczenie i podlegają karze pieniężnej narzuconej przez przewoźnika.

Szczegóły na temat listu gończego za Mariuszem B., 57-latkiem z Krakowa, są dostępne na stronach Małopolskiej Policji.

Od stycznia 2023 roku obowiązuje nowelizacja niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, w tym dotyczących wystawiania listów gończych za skazanymi na karę pozbawienia wolności. Sądy mają teraz prawo do wydania listu gończego, bez względu na to, czy poszukiwany ukrywa się przed odpowiedzialnością za przestępstwo czy wykroczenie.

Policja i straże miejskie co roku wystawiają miliony mandatów. Ignorowanie tych sankcji jest niebezpieczne, ponieważ niespłacone mandaty mogą prowadzić do konsekwencji takich jak odebranie zwrotu podatku, interwencję komornika lub nawet interwencję sądu. Najbardziej poważne konsekwencje mogą wynikać z decyzji sądu.

Kiedy ktoś odmawia przyjęcia mandatu karnego, sprawa trafia do Sądu Rejonowego. Sąd podejmuje decyzję o winie lub niewinności oskarżonego. W przypadku stwierdzonej winy w sprawach mniejszej wagi orzekana jest grzywna, której niezapłacone części mogą zostać zamienione na areszt – jeden dzień aresztu przelicza się od 50 zł do 1.500 zł grzywny. Maksymalny czas trwania aresztu w tej samej sprawie nie może przekroczyć 6 miesięcy. Wyrok jest następnie wysyłany do skazanego, zawierający informacje o wysokości grzywny, numerze konta oraz terminie zapłaty po uprawomocnieniu się wyroku.