Rada miejska Krakowa wydała prośbę do mieszkańców, aby powstrzymali się od palenia liści, które opadły z drzew. Informują oni, że istnieje możliwość bezpłatnej utylizacji odpadów zielonych przez mieszkańców, zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem.

W kontekście tej sytuacji, straż miejska powtórzyła swoje ostrzeżenie o konsekwencjach finansowych za spalanie odpadów, w tym odpadów zielonych. Kara grzywny za takie działanie może wynosić do 5 tysięcy złotych, a w przypadku postępowania mandatowego do 500 złotych.

Harmonogram dotyczący zbierania odpadów zielonych jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Służby miejskie i administratorzy terenów przy drogach i osiedlach regularnie grabią liście ze względów bezpieczeństwa.

Z drugiej strony, w parkach i na większości skwerów liście są pozostawiane na trawnikach do wiosny. Stanowią one źródło wzbogacenia gleby lub tworzą naturalne warunki życia dla małych zwierząt.

Miejscowi urzędnicy przypomnieli także, że właściciele prywatnych działek mogą wykorzystać opadłe liście do stworzenia schronienia dla zimujących jeży lub innych zwierząt zamieszkujących ogród. Liście te mogą także służyć jako przykrycie dla kwiatowych rabat. Możliwym jest również stworzenie naturalnego nawozu – tzw. ziemi liściowej. Do tego celu można używać kompostownika lub worka.

W apelu urzędnicy zasugerowali, aby unikać korzystania z dmuchaw do sprzątania liści. Wyjaśnili, że silniki tych urządzeń emitują zanieczyszczenia powietrza i generują hałas. Stąd też Zarząd Zieleni Miejskiej zawiera umowy z wykonawcami, które zawierają klauzulę zakazującą stosowania dmuchaw na terenach miejskich. Naruszenie tych warunków prowadzi do kary.

Kwestia używania dmuchaw na terenach prywatnych jest regulowana przez uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącą Programu ochrony powietrza. Zgodnie z nią, zakaz korzystania z tych urządzeń obowiązuje podczas występowania 2. lub 3. stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Osoba, która narusza ten zakaz, może zostać ukarana grzywną, zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska.