W pobliżu słynnego placu Imbramowskiego planowana jest budowa nowoczesnego, trzysegmentowego bloku mieszkalnego. Wszystko wskazuje na to, że realizacja tego projektu stanie się rzeczywistością, ponieważ 20 listopada deweloper uzyskał zezwolenie na budowę.

Do tej pory niewiele wiadomo na temat szczegółów dotyczących planowanej inwestycji. Wiadomo jednak, że będzie ona realizowana przez firmę powiązaną z katowicką spółką TDJ. Plan zakłada budowę trzysegmentowego budynku mieszkalnego, który oprócz mieszkań będzie zawierał również lokale usługowe na parterze. Ponadto przewidziano tu również dwupoziomowy parking podziemny.

Inwestor w ramach swojego projektu ma za zadanie stworzyć drogę dojazdową prowadzącą od ulicy Szafirowej do wjazdu na parking. Planowany jest również montaż chodników i ścieżek dla pieszych. Ponadto część istniejącej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej obsługującej budynek przy ulicy Grażyny zostanie rozebrana i odbudowana w innym miejscu.

Z dostępnych dokumentów wynika, że planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Siewna”. Zgodnie z tym planem, na wybranych działkach można budować bloki mieszkalne z funkcją usługową. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi 25 metrów dla inwestycji mieszkaniowych i 16 metrów dla budynków usługowych.