Zespół naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod przewodnictwem dr hab. Anny Marii Osyczki, prof. UJ z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, opracował unikatową metodykę szybkiego transformowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) pochodzących z tkanki tłuszczowej w komórki tkanki kostnej. Dzięki tej innowacyjnej technice możliwe jest efektywne pozyskanie komórek kostnych do bezpiecznych przeszczepów czy terapii regeneracji kości.

Badaczki z UJ przekonują, że nowy proces różnicowania MSC jest znacznie bardziej efektywny, szybszy i łatwiejszy niż dotychczas stosowane metody regeneracji tkanki kostnej. W wyniku wieloletnich badań powstała metoda, która wykorzystuje unikalne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych i pozwala na ich kontrolowane różnicowanie.

Mezenchymalne komórki macierzyste to specyficzne komórki zdolne regenerować różnorodne tkanki naszego organizmu. Zdobyte od dorosłych dawców z tkanki tłuszczowej czy szpiku kostnego, w odpowiedzi na biochemiczne sygnały, mogą przekształcić się w komórki kostne, chrzęstne, mięśniowe, tłuszczowe a nawet regenerować ścięgna, stawy czy tkankę nerwową. W ciałach zwierząt pełnią rolę uniwersalnego budulca, który jest wykorzystywany do naprawy uszkodzonych tkanek.

Dr Anna M. Osyczka z UJ wyjaśnia, że dzięki opracowanej metodzie izolowane komórki MSC tkanki tłuszczowej mogą błyskawicznie przemienić się w komórki tkanki kostnej. Tak przygotowane komórki mogą bezpiecznie być podane pacjentom w warunkach laboratoryjnych. Komórki te stanowią potencjalnie doskonały materiał do terapii regeneracyjnej oraz przeszczepów.

Obecnie nie istnieją techniczne bariery uniemożliwiające pozyskanie i namnożenie MSC z tkanki tłuszczowej człowieka dla celów terapeutycznych. Jest to proces mniej obciążający dla dawcy od pobrania MSC ze szpiku kostnego. Wykorzystanie MSC tkanki tłuszczowej do różnicowania w komórki innej tkanki jest jednak nie lada wyzwaniem. Tutaj właśnie naukowczynie z UJ i Akademii Górniczo-Hutniczej pod przewodnictwem prof. Anny M. Osyczki dokonały przełomowego odkrycia.

Badaczki z UJ opracowały trzy innowacyjne metody hodowli i stymulacji MSC tkanki tłuszczowej do różnicowania w komórki kostne: unikalną pożywkę dla MSC, metodykę statycznej hodowli komórkowej oraz dynamicznej hodowli komórkowej, co przyspiesza proces przygotowania komórek do przeszczepu.