Krakowska bocznica kolejowa stała się miejscem lokalizacji nowej sezonowej myjni automatycznej, która jest częścią portfela inwestycji PKP Intercity. Myjnia ta jest kolejnym krokiem na drodze realizacji założeń strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Obiekt zyskał swoją postać po siedmiu miesiącach budowy, a kontrakt na jego wykonanie o wartości 21,9 mln zł brutto powierzono firmie Budimex SA.

Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym było wyposażenie jednego z torów w stanowisko do mycia taboru kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dodatkowo, składową projektu była budowa magazynowo-technicznego obiektu jednokondygnacyjnego, który pełni funkcję technologicznego zaplecza dla myjni taboru szynowego. Stanowisko do mycia jest w stanie obsłużyć różne rodzaje taboru kolejowego, oferując usługi czyszczenia zewnętrznego zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania.

Wśród możliwości oferowanych przez myjnię znajduje się: automatyczne mycie boków i skosów pudeł pojazdów bez dotykania dachów, ręczne domywanie pudeł z usuwaniem graffiti, oczyszczanie ścieków i neutralizowanie substancji chemicznych używanych do mycia przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, oraz zabezpieczanie podwozi taboru kolejowego przed oblodzeniem. Obiekt jest przystosowany do pracy non-stop, 24 godziny na dobę.

Zakładane jest korzystanie z zamkniętego obiegu wody z dodatkiem detergentów do mycia pudeł. Dozwolone są również środki biodegradowalne oraz te posiadające dopuszczenie do mycia taboru. Mycie będzie przeprowadzane z oddzielaniem zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia. Projekt obejmuje również system chroniący przed oblodzeniem, który ma zapobiegać przyklejaniu się śniegu i lodu do podwozia pojazdów szynowych. Całościowym celem inwestycji było dostosowanie bocznicy w Krakowie do wymogów obsługi taboru na stacji zwrotnej kategorii A.

Wyposażenie stanowiska myjni obejmuje infrastrukturę i urządzenia umożliwiające natrysk chemiczny i spłukiwanie wodą obiegową, mechaniczne szczotkowanie, płukanie wodą i natrysk wosku ochronnego, końcowa spłukanie wodą zdemineralizowaną. W przypadku mocno zabrudzonego taboru, możliwe jest powtórzenie procesu szczotkowania. Myjnia będzie pracować w obie strony, co oznacza, że wszystkie czynności mogą być wykonane zarówno w jednym, jak i drugim kierunku.

Automatyczna myjnia kolejowa w Krakowie powstała jako część projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00], Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach tego ostatniego PKP Intercity uzyskało dotacje w wysokości 653 730 052,05 zł z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.