W połowie grudnia 2023 roku, Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła badanie procesu powołania i funkcjonowania miejskiej firmy Kraków 5020.

Zgodnie z informacjami, które pojawiły się 20 grudnia 2022 roku, Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący rady miasta, wystąpił do NIK z prośbą o przeprowadzenie kontroli umowy zawartej pomiędzy miastem a spółką Kraków 5020. Inicjatywa ta wynikła z korespondencji, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do prezydenta miasta Krakowa.

Drewnicki wyjaśnił, że punktem odniesienia jest umowa, która została podpisana w maju poprzedniego roku. Umowa ta dotyczyła wykonania różnych zadań promocyjnych dla miasta oraz świadczenia innych usług doradczych. Zadania te zostały przekazane do realizacji przez miejską firmę. Drewnicki zauważył również, że „spółka ma otrzymywać rekompensatę za działalność administracyjną – jakie jest publiczne uzasadnienie dla takiego zadania? Istnieje wiele niejasności, dlatego wystąpiłem z wnioskiem o kontrolę”.

Badanie przeprowadzane przez NIK rozpoczęło się 12 grudnia 2023 roku i może trwać aż do końca kwietnia 2024. Inspektorzy badają proces powołania i działania spółki. Prócz Kraków 5020, NIK bada również dział kultury i dziedzictwa narodowego w urzędzie miasta oraz biuro nadzoru właścicielskiego.

Kierowaliśmy pytania do urzędu miasta na temat przebiegu kontroli, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi do momentu publikacji tego tekstu.