Zaraz po Nowym Roku, dokładnie 3 stycznia o 9 rano, nastąpi zamknięcie fragmentu bulwaru Wołyńskiego. Ta część trasy, rozciągająca się od ulicy Ludwinowskiej aż do obszaru przyległego do balonu widokowego, usytuowanego na zachód od hotelu Forum, będzie niedostępna dla użytkowników. Podjęcie takiej decyzji podyktowane jest zaplanowanym rozpoczęciem prac budowlanych.

Pierwszym etapem prac, które mają na celu wzniesienie kładki Kazimierz-Ludwinów, będzie modernizacja sieci gazowej znajdującej się w rejonie ulicy Ludwinowskiej. W miejscu skrzyżowania bulwaru Wołyńskiego i ulicy Ludwinowskiej, jak również w pobliżu drogi prowadzącej do przedszkola „Pod Kasztanami”, zostanie zorganizowany plac budowy. Wszelkie poruszanie się na tej drodze będzie ograniczone – wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju.

Aby zapewnić komfortową organizację przestrzeni podczas prac budowlanych, od 3 stycznia o godzinie 9 rano wprowadzona zostanie tymczasowa regulacja ruchu. Bulwar Wołyński na odcinku od ulicy Ludwinowskiej aż do balonu widokowego, położonego w zachodniej części hotelu Forum, zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów. Ruch ten będzie przekierowany na ulice Ludwinowską i Konopnicką zgodnie z nowym oznakowaniem. Dostęp do barek hotelowych od strony zachodniej bulwaru nadal będzie możliwy. Zmienione regulacje ruchu obowiązywać będą do czasu zakończenia prac budowlanych.