PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły, że zawarły umowę na stworzenie projektu nowej trasy kolejowej, która ma na celu połączenie Niepołomic z Krakowem. Po wielu latach bez bezpośredniego dostępu do kolei, mieszkańcy Niepołomic otrzymają nową możliwość wygodnej i szybkiej podróży. Projekt ten jest częścią „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”.

PKP PLK SA podpisało umowę wartości 4,6 mln zł netto z konsorcjum składającym się z firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Infra–Projekt Sp. z o.o. Zadaniem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Przewiduje się, że pozwolenie na budowę zostanie przyznane w 2026 roku, co pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na jej realizację.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, wyraził swoje zadowolenie z tej inwestycji. Zaznaczył, że odzyskanie kolejowego połączenia przez Niepołomice to nie tylko korzyść dla mieszkańców, ale także ważny krok w rozwoju lokalnej kolei aglomeracyjnej.

Nowa linia kolejowa między Niepołomicami a Krakowem ma za zadanie ułatwić komunikację dla tysięcy mieszkańców, nie tylko samego miasta, ale również okolicznych gmin. Dzięki niej, wiele obszarów dotychczas wykluczonych z dostępu do transportu publicznego zyska nowe możliwości podrozowania. Inwestycja ta stworzy również lepsze warunki dojazdu dla pracowników lokalnej strefy gospodarczej.

Planowany odcinek nowego toru prowadzi od Podgrabia do Dworca Autobusowego w Niepołomicach. Przewiduje się, że pociągi poruszające się po tej trasie będą osiągały prędkość do 80 km/h i zatrzymywały się na trzech przystankach: MAN, Boryczów i Niepołomice. Czas podróży z Niepołomic do centrum Krakowa ma wynosić około 30 minut. Szacowany koszt budowy 6-kilometrowego odcinka toru to ponad 320 mln zł.

Inwestycja ta jest częścią programu Kolej +, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury, o wartości 13,3 mld zł. Z tych środków, 11,2 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a około 2 mld zł ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja tego typu projektów ma na celu eliminację wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do ekologicznego transportu zbiorowego – kolei. W ramach tego samego programu w regionie planowane są jeszcze dwie inwestycje: budowa łącznicy kolejowej Borowa Górka-Pieczyska oraz budowa nowego połączenia kolejowego między Krakowem a Myślenicami.

Warto dodać, że we wrześniu PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla linii kolejowej Kraków – Myślenice. Wybrano konsorcjum firm: Infra–Centrum Doradztwa z Warszawy (lider konsorcjum), Infra–Projekt z Krakowa (partner konsorcjum) oraz YLE Inżynierowie z Warszawy (również partner konsorcjum). Oferta tego konsorcjum była najniższa i wynosiła 19 mln 65 tys. złotych.