Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie współtworzyli konkurs pod hasłem „Każdy Przedszkolak dobrze wie, że bezpieczeństwo to ważna rzecz”, który odbył się w krakowskim Przedszkolu nr 177. Głównym celem tego wydarzenia była konsolidacja idei bezpiecznego zachowania zarówno na ulicy jak i w domu, w przedszkolu czy na placu zabaw wśród najmłodszych. Do konkursu przystąpiły dzieci z Przedszkola nr 177 oraz z innych instytucji edukacyjnych, które zdecydowały się na udział.

25 kwietnia, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wzięli udział w zorganizowanym dla przedszkolaków konkursie na terenie Samorządowego Przedszkola nr 177. Głównym zadaniem było rozbudzanie u dzieci umiejętności umożliwiających bezpieczne poruszanie się na ulicy, w domu, w przedszkolu oraz na placach zabaw. Zadania konkursowe przybrały formę quizu oraz ćwiczeń grupowych. Wśród nich znalazły się m.in. kolorowanie znaków drogowych z wyjaśnieniem ich znaczenia, układanie odpowiedniej kolejności świateł w sygnalizatorze czy rozpoznawanie numerów alarmowych.

Jury konkursu złożone z policjantów ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, dyrektora Przedszkola nr 177 oraz innych gości, stwierdziło wysokie poziom prezentowanych umiejętności. Przedszkolaki zaskoczyły swoją znajomością zasad bezpieczeństwa. Po podliczeniu punktów okazało się, że wszystkie drużyny osiągnęły ten sam wynik i ex aequo zajęły pierwsze miejsce. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty.

Konkurs ten został zaplanowany nie tylko jako forma zabawy, ale również jako doskonała lekcja powtórzeniowa dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się na drodze dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego.