25 marca 2024 roku informacje dotyczące debaty społecznej stały się dostępne dla publiczności. Spotkanie odbyło się dwa dni wcześniej, 21 marca, w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie, położonym przy ulicy Rzeźniczej 4. Debata skupiała się na problemie „Zakłócania porządku publicznego w rejonie ulicy Rzeźniczej w Krakowie”.

W spotkaniu uczestniczyli różni przedstawiciele instytucji miejskich oraz lokalnej społeczności. Wśród nich był zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie, Naczelnik Wydziału Prewencji w tym samym komisariacie, policjanci Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Wydziału Prewencji, dzielnicowy z Komisariatu Policji II, przedstawiciel Straży Miejskiej Miasta Krakowa, przedstawiciel Rady Dzielnicy II Grzegórzki-Kraków oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP.

Ulica Rzeźnicza, gdzie znajduje się wspomniana szkoła, to teren o zwartej zabudowie niewielkich bloków, kamienic i budynków handlowo-usługowych. Na tym obszarze dominuje starsze pokolenie mieszkańców, a wiele mieszkań jest wynajmowanych na krótki okres. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Rzeźniczej znajduje się Hala Targowa, lodowisko miejskie, siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy II oraz galeria handlowa.

Debata skupiała się na zagadnieniu zakłócania porządku publicznego w rejonie ulicy Rzeźniczej, z naciskiem na problem hałasu miejskiego oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej. Policja przedstawiła zebranym różne narzędzia do zgłaszania naruszeń, takie jak aplikacje „Moja komenda”, „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy bliżej nas”. Te narzędzia umożliwiają obywatelom łatwe zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i zagrożeń.

Część debaty przeznaczona była na dyskusje i pytania mieszkańców, a także na prezentowanie postulatów i wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia w tej części miasta. Rozważano między innymi problemy związane z młodzieżą gromadzącą się przy ulicy Rzeźniczej, paleniem papierosów oraz zaśmiecaniem terenu. Wspólnie poszukiwano możliwych rozwiązań.

Pod koniec spotkania mieszkańcy zostali poinformowani, że na koniec roku planowana jest redebata, podczas której omówione zostaną podjęte działania i wdrożone rekomendacje. Działania Policji na tym obszarze skupiają się głównie na przeciwdziałaniu chuligańskim zachowaniom, takim jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zaśmiecanie terenu czy głośne zachowanie się na ulicach.