W ciągu ostatnich dni, przedstawiciele Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK) w Krakowie spotkali się z Barbarą, właścicielką sklepu z zabawkami i artykułami papierniczymi, zlokalizowanego w nowohuckim osiedlu. Ze względu na trudności finansowe, jakie napotkała „Jubilatka”, dyskutowano o różnych opcjach, które mogłyby zapobiec zamknięciu firmy. Miasto proponuje szereg rozwiązań, takich jak podnajęcie części sklepu innemu biznesowi czy przeniesienie działalności do innego miejsca. Warto jednak podkreślić, że pomoc udzielana przez miasto najemcom lokali użytkowych musi być sprawiedliwa i nie może naruszać zasad konkurencji.

Podczas spotkania, pracownicy ZBK i Barbara omówili różne formy wsparcia, które są legalne i możliwe do zastosowania. Jednym z rozważanych rozwiązań jest podnajęcie do 50% powierzchni jej sklepu innemu przedsiębiorcy lub podział pomieszczeń sklepu, co ułatwia dostępność czterech osobnych wejść. Implementacja tych zmian skutkowałaby zmniejszeniem powierzchni najmu, co z kolei obniżyłoby koszty utrzymania sklepu. Barbara rozważa także przeniesienie swojego biznesu do innego miejsca o mniejszej powierzchni, które jest własnością miasta. W takim przypadku, miasto zobowiązało się do udzielenia pomocy. Innym możliwym rozwiązaniem jest ponowne wystawienie lokalu na licytację, ale ze względu na jego dużą powierzchnię, nawet obniżka czynszu o 20 zł za metr kwadratowy nie uczyniłaby działalności rentowną.

Świetnym przykładem trudności, jakie napotkała „Jubilatka”, jest wielkość lokalu. Parter sklepu ma 300 metrów kwadratowych, a piwnica – 117,45 metrów kwadratowych. Wielkość ta bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania sklepu, w tym na koszty ogrzewania i prądu.

Barbara wynajęła lokal użytkowy od miasta w 2011 roku na osiedlu Teatralnym 11 w Krakowie podczas aukcji ustnej. Ona sama zdecydowała, jaka będzie stawka czynszu – początkowa stawka wynosiła 22 zł za metr kwadratowy, a Barbara zaproponowała stawkę 45 zł za metr kwadratowy. Należy zaznaczyć, że miasto nigdy nie podnosiło czynszu arbitralnie – stawka wylicytowana na aukcji była jedynie waloryzowana według wskaźnika inflacji. W czasie pandemii COVID-19, na wniosek najemcy, miasto przyznało obniżki czynszu o łącznej wartości blisko 60 tys. zł.

Stawki początkowe dla wynajmu lokali w Nowej Hucie są zdecydowanie niższe niż w innych częściach miasta. Na przykład, minimalna stawka czynszu dla działalności takiej jak ta prowadzona przez Barbarę wynosi w Nowej Hucie 31,40 zł za metr kwadratowy, podczas gdy w centrum miasta wynosi to aż 86,30 zł za metr kwadratowy.

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez robienie u nich zakupów jest jednym ze sposobów, które mogą pomóc im przetrwać trudne czasy. Nawet drobne zakupy mogą robić różnicę dla małych firm jak warzywniaki czy sklepy z zabawkami. W każdej dzielnicy znajduje się sklep, który staje się ikoną – niech więc jego istnienie nie będzie nam obojętne.