Niezwykle istotne spotkanie odbyło się w urokliwym Krakowie, gromadząc ponad 150 delegatów organizacji pozarządowych oraz profesjonalistów z różnych urzędów z całego kraju. Wydarzenie miało miejsce w krakowskim Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie, gdzie odbywała się siódma edycja ogólnopolskiej konferencji pod znamiennym tytułem „Miejsca Otwarte. Rozmowy o przestrzeniach spotkań sąsiedzkich”.

Podczas konferencji, która trwała od 29 do 30 listopada, zgromadzeni dyskutowali na temat „Miejsc Otwartych na zmianę”. Wymiana myśli skupiała się na wyzwaniach i trendach stojących przed społeczności lokalną, sąsiadami, animatorami i organizacjami obsługującymi miejsca publiczne, jak również samorządami tworzącymi warunki ich funkcjonowania.

Program pierwszego dnia konferencji obfitował w siedem dodatkowych wydarzeń, w tym między innymi wizytę w Miejscu Aktywności Mieszkańców „Na Kozłówce”, Programie Aktywności Lokalnej „Nad Potokiem” oraz innych miejscach, gdzie mieszkańcy mogą na co dzień realizować swoje pomysły. Druga część konferencji zawierała tematyczne sesje dotyczące zarządzania i prowadzenia miejsc otwartych.

Choć Kraków był gospodarzem konferencji po raz pierwszy, wcześniejsze edycje odbywały się w Warszawie.

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, która w tym roku obchodzi 15 rocznicę istnienia, odgrywała kluczową rolę podczas spotkania. Działa pod hasłem „Zmieniamy marzenia w działania” jako niezależna organizacja pozarządowa utworzona z myślą o wsparciu rozwoju i współpracy sektora pozarządowego na terenie Małopolski. Skupia ekspertów pragnących umożliwić mieszkańcom wpływanie na kwestie ich bezpośrednio dotyczące poprzez dialog i współpracę, a także wspiera organizacje pozarządowe w skutecznym realizowaniu swojej misji poprzez angażowanie ludzi. Organizacja jest aktywnym uczestnikiem dialogu na rzecz tworzenia warunków sprzyjających społecznej i obywatelskiej aktywności.