Prawodawcy miasta Krakowa zdecydowali o przesunięciu terminu wdrożenia Strefy Czystego Transportu. Inicjatywa ta zostanie realizowana w przyszłości, po dokładnym skonsultowaniu się z mieszkańcami miasta i okolic.

Zmiana harmonogramu otworzyła drogę dla przeprowadzenia kompleksowych konsultacji społecznych. Planowane są również intensywne działania edukacyjno-informacyjne. Kampania ma na celu wzrost wiedzy krakowian oraz mieszkańców okolicznych terenów na temat negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, generowanych przez transport drogowy, na ich zdrowie. Dodatkowo, chce przedstawić potencjalne korzyści płynące z implementacji takiej strefy w mieście.

Kolejną cenną stroną procesu konsultacyjnego będzie możliwość zgromadzenia opinii oraz uwag mieszkańców dotyczących funkcjonowania i zasad działania przyszłej Strefy Czystego Transportu. Całość procesu ma zakończyć się analizą konkretnych propozycji zawartych w projekcie nowelizacji uchwały.