Planowane zakończenie remontu torowiska na trasie łączącej rondo Mogilskie z rondem Grzegórzeckim, przewidziane pierwotnie na około 14 lipca, nie zostanie zachowane. Aktualne informacje wskazują na konieczność przesunięcia tego terminu.

W wyniku prowadzonych prac, ruch tramwajowy pomiędzy tymi dwoma rondami został całkowicie wyłączony. Zapewnione są natomiast alternatywne połączenia tramwajowe poprzez ulicę Mogilską oraz ulicę Lubicz, jak również trasa prowadząca przez tunel KST do ulicy Mogilskiej. Dodatkowo, na wyłączonym odcinku trasy tramwajowej uruchomiono linię autobusową zastępczą.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdecydował się podać do publicznej wiadomości aktualizację dotyczącą planowanego powrotu tramwajów na ich stałe trasy. Według najnowszych danych, ma to nastąpić dopiero w sobotę, 20 lipca bieżącego roku.

Powód takiego przesunięcia terminu wynika z podjętej przez Zarząd decyzji o rozszerzeniu zakresu prac remontowych na rondzie Grzegórzeckim. Prace te obejmują wymianę czterech zwrotnic, przebrukowanie peronu przystankowego przy ulicy Powstania Warszawskiego (kierunek: rondo Mogilskie), jak również miejscową wymianę nawierzchni na torowisku. Wykonanie tych dodatkowych zadań wiąże się z koniecznością wprowadzenia dalszych zmian w organizacji ruchu, o których Zarząd Dróg Miasta Krakowa zamierza poinformować w najbliższym czasie.