Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, podobnie jak w latach poprzednich, dostosowuje się do sezonu koszenia traw. Również w tym roku, ze względu na dynamiczne zmiany warunków klimatycznych, nastąpiło ograniczenie intensywności koszenia trawników na terenach zarządzanych przez Zarząd. Poniżej przedstawiamy przypomnienie najważniejszych zasad.

W trosce o zmieniający się klimat miejski, wprowadzono ograniczenia dotyczące intensywnego obcinania trawy na całych powierzchniach trawiastych do wysokości standardowej. Jednocześnie zmniejszono częstotliwość przeprowadzania tych czynności. Terminy koszeń są obecnie zależne od warunków pogodowych. Trawa jest koszona wyżej niż dotychczas, aby uniknąć jej przesuszenia. Wysoka trawa ma pozytywny wpływ na obniżanie temperatury miejskiej wyspy ciepła oraz magazynowanie wody, a także na zwiększenie różnorodności biologicznej.

Przyjęto cztery standardy określające zasady koszenia:

I. Koszenie będzie przeprowadzane częściej, według aktualnych potrzeb, w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i funkcji terenu, a także z uwzględnieniem intensywności korzystania z terenu przez mieszkańców. Takimi miejscami są między innymi:

 • tereny wymagające zachowania bezpieczeństwa, takie jak pobocza dróg, chodników, ścieżek rowerowych – widoczność musi być zachowana, a trawa nie może zasłaniać jezdni, chodników i ścieżek,
 • torowiska,
 • ronda,
 • miejsca rekreacyjne – dostęp do nich powinien być łatwy i swobodny;
 • nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną.

II. Cztery razy w sezonie koszone będą:

 • obszary zadrzewione i pas o szerokości 2 m wokół,
 • pas rozdzielający jezdnie,
 • skarpy,
 • szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa,
 • mniej uczęszczane parki.

III. Dwa razy w sezonie koszone będą:

 • duże obszary nie wymagające częstego koszenia oraz łąki kwietne (standardowo koszone raz w roku).

IV. Tereny pozostawione w naturalnym stanie bez koszenia, które stanowią głównie ekostrefy.