Podmycie mostka w parku Jerzmanowskich, spowodowane ostatnimi ulewnymi deszczami i powstaniem wezbrania potoku Drwinka, doprowadziło do tymczasowego zamknięcia konstrukcji. Decyzję o zablokowaniu dostępu do mostka ze względu na bezpieczeństwo użytkowników podjął Zarząd Zieleń Miejska (ZZM).

Według informacji zamieszczonych na stronie miasta, stało się to konieczne z powodu częściowego odsłonięcia fundamentów przyczółka mostka oraz osłabienia gruntu pod nim. W celu analizy sytuacji oraz monitorowania stanu mostka i gruntów, przez cały kolejny tygodzień będą prowadzone obserwacje. Dodatkowo, w celu możliwości rejestrowania potencjalnych przemieszczeń konstrukcji, zainstalowane zostały repery geodezyjne.

Następnie, po wykonaniu stosownych pomiarów geodezyjnych, podjęta zostanie decyzja o ewentualnym udostępnieniu mostka dla użytkowników. Jeżeli jednak okaże się, że mostek będzie musiał pozostać zamknięty na dłużej, konieczne stanie się przygotowanie dokumentacji technicznej i przeprowadzenie napraw.

ZZM prosi o przestrzeganie oznaczeń terenowych i apeluje o niekorzystanie z mostka. Informacje o kolejnych działaniach zostaną ogłoszone po zakończeniu obserwacji, czyli pod koniec nadchodzącego tygodnia. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że już we wrześniu poprzedniego roku zostało zlecone opracowanie projektu mającego na celu odbudowę i zabezpieczenie skarpy potoku. Realizacja tego projektu powinna poprawić sytuację gruntową w obrębie mostka.