W dniu dzisiejszym, czyli poniedziałek, upływa termin dla wszystkich pracodawców z Krakowa i okolic, którzy mają na swoim koncie przynajmniej 50 zatrudnionych, na przystąpienie do akcji „Rowerem do pracy” Ta inicjatywa wpisuje się w szeroko pojęte dążenie do promocji transportu zrównoważonego. Jej celem jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również rozwiązanie problemu korków na drogach.

Pracodawcy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w kampanii, która będzie trwać od 1 marca do 30 listopada, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Nie są natomiast przyjmowane indywidualne zgłoszenia.

Jest to już ósma odsłona tego miejskiego projektu. Według danych udostępnionych przez Urząd Miasta, podczas ostatniego masowego wydarzenia w 2022 roku, udział wzięło 2,3 tysiąca osób reprezentujących 200 różnych firm i instytucji. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 43% uczestników postanowiło korzystać z roweru jako środka transportu do pracy po zakończeniu akcji. Ponadto, 60% zadeklarowało, że zamierza częściej korzystać z roweru w celach niezwiązanych z pracą. Wskazało na to również jedna trzecia respondentów, którzy wyrazili chęć dojeżdżania do pracy na rowerze nawet zimą. Praktycznie wszyscy potwierdzili swoje zainteresowanie udziałem w przyszłych edycjach.

W 2023 roku akcja została ograniczona tylko do miesięcy październik i listopad, a jej formuła była bardziej zawężona ze względu na przeprowadzenie testów na specjalnie stworzonym w tym celu portalu internetowym.

Uczestnicy tegorocznej edycji muszą już korzystać z tego dedykowanego portalu i za jego pośrednictwem rejestrować swoje dojazdy na rowerze do i z pracy.

Oprócz tego, od 2013 roku miasto prowadzi również projekt „STARS Na rowerze do szkoły”, skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W roku szkolnym 2023/2024, inicjatywę tę wspiera 49 szkół podstawowych oraz dwa ośrodki szkolno-wychowawcze.