Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego prawdopodobnego nielegalnego wydalania ścieków, personel Straży Miejskiej w Krakowie przeprowadził interwencję. W wyniku ich działań, właścicielowi nieruchomości został nałożony mandat, a sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zgłaszający twierdził, że nieczystości z zbiornika są pompowane i wydalane w pobliżu parku, co powoduje silny, nieprzyjemny zapach i jest źródłem dyskomfortu dla innych mieszkańców. Patrol Straży Miejskiej udał się na miejsce i odbył rozmowę z właścicielem domu. Podczas rozmowy przyznał on, że korzysta z usług firmy zajmującej się usuwaniem odpadów, ale celowo nie pobiera od nich rachunków, aby zaoszczędzić pieniądze. Brak tych dokumentów miał wpływ na decyzję strażników o nałożeniu na niego mandatu karnego w wysokości 500 złotych.

Przed opuszczeniem posesji, strażnicy zauważyli, że w szambie sąsiada zainstalowana jest rura, przez którą ścieki bezpośrednio wypływają do gleby. Ponadto, podobnie jak poprzednio, kontrola dokumentów wykazała brak regularności w usunięciu odpadów. W tym przypadku, interwencja zakończyła się dwoma mandatami na łączną kwotę 1300 złotych.

W celu zakończenia nielegalnej praktyki, Straż Miejska powiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o sytuacji, który zobowiązał właściciela nieruchomości do uszczelnienia nieszczelnego szamba. Właściwe służby wystąpiły również do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie nakazu podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.