W Krakowie, w niedzielę 24 grudnia, odbyło się wyjątkowe wydarzenie – organizacja uroczystej kolacji wigilijnej dla tych, którzy borykają się z ubóstwem, zmagać muszą się z kryzysem bezdomności czy doświadczają głębokiej samotności. To wyjątkowe spotkanie zgromadziło liczne grono uczestników – aż 700 osób skorzystało z zaproszenia.

Podczas tego wydarzenia kluczową rolę odegrał Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który stanął na czele organizacji tej szczególnej uroczystości. Do współpracy przy organizacji świątecznego spotkania zaangażowało się wielu wolontariuszy, którymi byli nie tylko harcerze i wolontariusze Caritas, ale także uczniowie oraz nauczyciele różnych szkół.