Ratusz w Limanowej podjął decyzję o anulowaniu konkursu na operatora komunikacji miejskiej, spowodowanej nadmiernymi cenami ofert zaproponowanych przez kandydatów. Niebawem rozstrzygnięte zostanie kolejne postępowanie, które ma za zadanie wyłonić nowego operatora.

Decydenci z urzędu miasta szacowali, że całkowite koszty wyniesienia usługi nie przekroczą 700 tys. zł. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Trzy firmy – PHU Gawron (obecny operator), ASIK z Limanowej oraz LS z Nowego Sącza – wyceniły swoje usługi na kwotę od 1 mln 37 tys. zł do 1 mln 154 tys. zł, co znacznie przekraczało oczekiwania miasta.

Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Limanowa przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, że to nie pierwsze starcie miasta z istotnymi różnicami między przewidywanym a rzeczywistym kosztem usługi. Ma jednak nadzieję, że nowy konkurs przyniesie oczekiwane rezultaty.

Zadaniem wybranego operatora komunikacji miejskiej będzie przewożenie pasażerów pięcioma autobusami marki Iveco Crossway Low Entry, które miasto zakupiło w 2020 roku za łączną kwotę 5,1 mln zł. Autobusy będą kursować na trasie od ulicy Zygmunta Augusta do ulicy Bednarzy. Przewiduje się 22 kursy od poniedziałku do soboty oraz dziewięć kursów w niedziele i święta. Łączna długość trasy wyniesie ponad 120 tys. km.

Miejska komunikacja w Limanowej została uruchomiona we wrześniu 2023 roku jako część inwestycji o nazwie „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” o wartości kilkunastu milionów złotych. W ramach realizacji projektu wybudowano nowoczesny dworzec – prace budowlane rozpoczęły się w połowie lutego 2022 roku. Dodatkowo zainstalowano 29 futurystycznych przystanków z panelami fotowoltaicznymi oraz wyświetlaczami z rozkładami jazdy. Tworzenie systemu informatycznego do obsługi komunikacji pochłonęło znaczną ilość czasu i środków finansowych.

Wartość całego przedsięwzięcia „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” wynosi 14,3 mln zł. Miasto zdobyło fundusze na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, otrzymując dofinansowanie w wysokości 11,3 mln zł.