Począwszy od 1 lipca 2024 roku, kierujący będą zmuszeni do wprowadzenia znacznych zmian w swojej rutynie drogowej w Krakowie. Wszystko to za sprawą wprowadzenia nowego systemu e-rejestracji, którego celem jest poprawa jakości powietrza w stolicy Małopolski. Kierowcy chcący uniknąć mandatu za nielegalny wjazd do strefy czystego transportu będą musieli poddać się temu procesowi. Ale na czym konkretnie ma polegać ten nowatorski system?

Od pierwszego dnia lipca 2024 roku strefa czystego transportu będzie obowiązywała na terenie całego Krakowa. Urzędnicy z miasta już wybrali firmę odpowiedzialną za opracowanie dedykowanego systemu teleinformatycznego do zarządzania SCT. Koszt tego projektu wyniesie aż 900 tysięcy złotych. Niestety, dla kierujących oznacza to szereg utrudnień.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił przetarg na dostawę tego systemu. Z dziesięciu zgłoszonych firm wybrano jednego usługodawcę z Białegostoku, jak podaje przedstawiciel Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Maciej Piotrowski. Za 900 tysięcy złotych zostanie stworzony unikalny system zarządzania strefą czystego transportu, który będzie tworzył bazę danych pojazdów, które mają prawo do poruszania się po tej strefie. Proces ten ma być uproszczony: kierowcy wpisują numer rejestracyjny swojego pojazdu, a system sprawdza w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy norma emisji spalin jest zgodna z wymaganiami dla danej strefy. Niemniej jednak, wprowadzenie numeru rejestracyjnego do systemu będzie wymagało od kierowców ręcznej interwencji, co może stać się uciążliwe.

W rezultacie, wszyscy kierowcy chcący korzystać ze swoich pojazdów w Krakowie po 1 lipca 2024 roku będą musieli korzystać z nowego systemu i wprowadzić numer swojego samochodu, co można porównać do e-rejestracji podobnej do systemu e-TOLL na autostradach. Wszyscy użytkownicy drogi będą zobowiązani do wprowadzenia danych o swoim pojeździe do systemu, bez względu na normę emisyjną ich pojazdu. Chociaż szczegółowe informacje na temat działania tego systemu nie są jeszcze znane, jedno jest pewne – kierowcom grozi wiele utrudnień.

Od 1 lipca, do strefy czystego transportu w Krakowie będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy spełniające następujące kryteria: benzynowe zgodne z normą euro 3 i wyprodukowane od 2000 roku oraz wysokoprężne spełniające normę euro 5 i wyprodukowane od 2010 roku. Natomiast auta zarejestrowane w Polsce po raz ostatni przed 30 marca 2023 roku, które spełniają normę euro 1 (benzynowe i wyprodukowane od 1992 roku) lub normę euro 2 (wysokoprężne i wyprodukowane od 1996 roku), będą mogły wjechać do Krakowa.