Podczas gdy Kraków przygotowuje się do obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, dekorując miasto szopkami i innymi charakterystycznymi symbolami, to nie są jedynymi odniesieniami do nadchodzących świąt. Rozpoczynające się 7 grudnia Święto Świateł – Chanuka, również znajdzie swoje miejsce w krajobrazie tego historycznego miasta. Trzymetrowe menory, zaprojektowane i wykonane przez Fundację Chabad Lubawitch Kraków, pojawią się w różnych częściach miasta jako wyraz nawiązania do tego żydowskiego święta.

Chanuka, zwana też Hag ha-Urim, co w języku hebrajskim znaczy Święto Świateł, jest ośmiodniowym świętem żydowskim. Opiera się na historycznych wydarzeniach opisanych w Księgach Machabejskich. Zgodnie z kalendarzem żydowskim, święto to rozpoczyna się 25 kislew a kończy 2 tewet, co przypada zazwyczaj na grudzień. W roku 2023, Chanuka zacznie się wieczorem 7 grudnia i skończy wieczorem 15 grudnia.

Znakiem zbliżającej się Chanuki jest pojawienie się lamp chanukowych na ulicach miast Izraela, w synagogach i innych miejscach, gdzie gromadzą się żydowskie wspólnoty wyznaniowe. Podobnie będzie w Krakowie, gdzie trzymetrowe świeczniki chanukowe zostaną wystawione w publicznej przestrzeni. Te symboliczne przedmioty zostaną przygotowane przez Fundację Chabad Lubawitch Kraków.

Poprzez takie działania, Kraków włącza się w obchody Chanuki, mając na uwadze żydowską społeczność mieszkającą w mieście. Jest to także symbol wzajemnego szacunku dla różnorodności kulturowej, jak również sposób upamiętnienia żydowskiej historii Krakowa. Dodatkowo, jest to okazja do przybliżenia tradycji Chanuki wszystkim tym, którzy nie są z nią jeszcze zaznajomieni.