Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że liczba skarg kierowanych do straży miejskiej maleje z roku na rok. Większość z nich dotyczy nieruchomości położonych na terenach gmin przyległych do Krakowa.

W Krakowie obowiązuje zakaz spalania paliw stałych, który został ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku. Uchwała ogranicza eksploatację instalacji, w których możliwe jest spalanie paliw, na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Począwszy od 1 września 2019 roku, w systemach grzewczych dozwolone jest wyłącznie korzystanie z paliw gazowych, takich jak gaz ziemny wysokometanowy, zaazotowany lub lekki olej opałowy.

Osoby lekceważące przepisy antysmogowej uchwały mogą zostać ukarane zgodnie z prawem. Sankcje obejmują pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub wniosek o karę sądową w postaci grzywny do 5 tysięcy złotych.

Każde odkrycie nielegalnego spalania paliw stałych jest oceniane indywidualnie. Strażnicy miejski decydują o krokach karnych, biorąc pod uwagę między innymi czynniki socjalne, prawne i techniczne.

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące spalania zakazanych paliw stałych lub odpadów, powinieneś zgłosić to dzwoniąc bezpośrednio na numer alarmowy 986, który jest dostępny bezpłatnie.