Uchwała Rady Miasta Krakowa, wprowadzona 1 lipca 2023 r., nakładająca ograniczenia na sprzedaż detaliczną alkoholu w godzinach nocnych, przyniosła wymierne korzyści. Niezależnie od wyjątków dla niektórych lokali gastronomicznych, takich jak restauracje czy bary, zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na terenie całego miasta od północy do 5.30 rano.

Krakowski Urząd Miasta udzielił informacji o zauważalnym spadku liczby interwencji policji w czasie obowiązywania uchwały. Po roku (od lipca 2023 do czerwca 2024) liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu zmniejszyła się aż o 48,5% w stosunku do analogicznego okresu przed wprowadzeniem uchwały.

Na korzyść uchwały przemawia również znaczny spadek liczby zgłoszeń do straży miejskiej. W ciągu roku jej obowiązywania zgłoszeń było o 31,2% mniej niż w porównywalnym okresie bez uchwały. W tym samym czasie, straż miejska zanotowała zmniejszenie liczby wykroczeń o 47,9%.

W ciągu dnia również zaobserwować można pozytywne skutki uchwały. Liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu zmniejszyła się o 30,9%, natomiast liczba wykroczeń odnotowanych przez straż miejską spadła o 1,6%.

W wyniku wprowadzenia uchwały zauważono niewielki spadek, o 2,6%, w liczbie osób nietrzeźwych kierowanych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU) w Krakowie. Zauważalny jest jednak spadek liczby przypadków stosowania przymusu bezpośredniego w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi w MCPU – aż o 23,3%.