Za niecałe siedem dni, 10 grudnia, mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję oddać swoje głosy na kandydatów do rad dzielnic. Wybory te stanowią dla mieszkańców szansę na wybór swojego przedstawiciela, który będzie reprezentować interesy swojej dzielnicy.

Wszystkich 18 dzielnic miasta Kraków będzie miało możliwość wybrania łącznie 366 radnych. Te osoby będą miały duże znaczenie dla jakości życia w poszczególnych dzielnicach, gdyż to one podejmują wiele decyzji wpływających bezpośrednio na funkcjonowanie ich najbliższego otoczenia. Radni mają też możliwość nawiązywania bezpośrednich relacji z mieszkańcami, co pozwala im skutecznie rozwiązywać problemy i troski zgłaszane przez społeczność lokalną. Dlatego warto skorzystać z prawa do głosu i wziąć udział w tych wyborach.

Proces głosowania przewiduje otwarcie lokali wyborczych od godziny 7:00 do godziny 21:00. W niektórych obwodach głosowania, proces ten zostanie przeprowadzony w nieco innych godzinach – od 15:00 do 21:00. Każdy wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego z kandydatów w swoim okręgu wyborczym.

W większości z osiemnastu dzielnic Krakowa, rady składają się z 21 radnych. Jednakże, są pewne wyjątki – w dzielnicach IX (Łagiewniki-Borek Fałęcki) oraz XVII (Wzgórza Krzesławickie), radę tworzy tylko 15 osób.