Badania infrastruktury Trasy Łagiewnickiej przeprowadzone w ostatnim roku doprowadziły do odkrycia niepokojącej nierówności na powierzchni drogi w okolicach skrzyżowania z ulicą Zakopiańską – jak donosi firma zarządzająca Trasą Łagiewnicką. Zauważono, że deformacja nawierzchni rozciąga się na kilkadziesiąt metrów drogi prowadzącej do Kurdwanowa.

Bez zwłoki spółka we współpracy z firmą odpowiedzialną za budowę drogi podjęła kroki w celu zidentyfikowania przyczyn wystąpienia tej usterki. Zadanie to oraz opracowanie metod naprawy powierzono specjalistom z Politechniki Krakowskiej. Proponowane rozwiązanie oparte na ekspertyzie sugerowało wykonanie przez rok pomiarów geodezyjnych, aby monitorować rozwój deformacji. Dodatkowo, dbając o bezpieczeństwo kierowców, wprowadzono ograniczenia prędkości w szczególnie dotkniętych obszarach.

Po analizie zebranych danych oraz braku zauważalnych zmian deformacji od stycznia do maja bieżącego roku, firma odpowiedzialna za budowę drogi przystąpiła do przygotowania szczegółowego planu przywrócenia drodze odpowiedniej płaskości.

W trosce o minimalizację utrudnień dla kierowców, planowane prace remontowe zostały zaplanowane na okres wakacyjny, zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Podczas prac na potrzeby remontu zostanie wyłączony z ruchu fragment południowej jezdni Trasy Łagiewnickiej pod wiaduktem prowadzącym do ulicy Zakopiańskiej. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h aż do zakończenia prac.

Zobowiązaliśmy wykonawcę do przeprowadzenia prac w czasie, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców – w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Sam proces remontowy ma trwać maksymalnie tydzień.

Prace te będą realizowane w ramach gwarancji i nie spowodują dodatkowych kosztów dla Gminy Kraków. W trakcie ich trwania, przejazd przez skrzyżowanie Zakopiańska, na trasie Ruczaj–Kurdwanów odbywać się będzie na poziomie 0. Nie przewiduje się żadnych utrudnień dla pasażerów komunikacji publicznej, pieszych ani rowerzystów.