W drugim etapie zostanie wybrana zewnętrzna firma badawcza, która przeprowadzi badanie ankietowe mające na celu podsumowanie efektów działań dotychczasowych, a także zebranie uwag oraz oczekiwań mieszkańców odnośnie przyszłej strefy. Te informacje posłużą jako baza do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

W trzecim etapie zostanie udostępniony formularz internetowy, przez który krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Przewidziane są również dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Możliwe będzie również zgłaszanie uwag poprzez formularz konsultacyjny w formie papierowej. Oficjalne konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Po ich zakończeniu radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.