28 lutego rozpoczyna się następny etap rekonstrukcji sieci ciepłowniczej na ulicy Dojazdowej w krakowskiej dzielnicy Salwator. Prace zaczęte zostaną od bulwaru Rodła, stopniowo posuwając się w stronę ulicy Tadeusza Kościuszki. Chociaż będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania, możliwość przejazdu będzie zachowana w obu kierunkach.

W kontekście prac prowadzonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki, wszystkie instalacje podziemne zostały już zamontowane na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. Aktualnie trwa tam podbudowa skrzyżowania, co pozwoli na ułożenie następnych warstw asfaltu. Planowany termin zakończenia prac to 26 lutego, po którym wróci poprzednia organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Kościuszki z kolei jest realizowany montaż torowiska, które po zakończeniu prac umożliwi zawracanie autobusów miejskich.

Przy ul. Zwierzynieckiej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Retoryką i Powiśle a Alejami Trzech Wieszczów, prace są na ukończeniu w pasie ruchu przylegającym do domu handlowego „Jubilat”. Zakończenie prac umożliwi przejazd od ul. Retoryka i Powiśle do al. Krasińskiego. Na odcinku ul. Zwierzynieckiej prowadzącym od filharmonii do ul. Małej trwa montaż nowego torowiska. Prace obejmują końcowe prace związane z korytowaniem, montażem systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Równocześnie na tym odcinku trwa budowa podbudowy pod chodnik.

W pozostałych segmentach przebudowywanych ulic wykonuje się prace związane z wymianą sieci podziemnych oraz przyłączami do kamienic. Remont ulic Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki zakłada takie działania jak: wymiana torowiska, renowacja chodników oraz gruntowna modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo planowany jest remont małego mostku nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”.

Celem głównym tego przedsięwzięcia jest poprawa komfortu podróżowania tramwajami. Po zakończeniu prac, pojazdy będą jeździły z mniejszym hałasem i nie będą wywoływały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja ma na celu zwiększenie dostępności tego obszaru i adaptację ulic do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej jest realizowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Wykonawcą prac jest firma ZUE SA, która podpisała umowę na kwotę 94 mln zł.