Na lotnisku w Krakowie, funkcjonariusze pełniący obowiązki Straży Granicznej zatrzymali trzech mężczyzn pochodzących z Syrii. Syryjczycy, którzy przybyli do Polski na pokładzie rejsowego samolotu z Aten, zostali ujęci podczas próby przekroczenia granicy.

Mężczyźni, w wieku 18, 21 i 27 lat, nie mieli przy sobie odpowiednich dokumentów upoważniających do pobytu na terenie naszego kraju. Co więcej, podczas kontroli granicznej, próbowali przekazać strażnikom granicznym sfałszowane dokumenty – grecki dowód osobisty, rumuński dowód osobisty oraz marokański paszport.

Młody 18-letni człowiek próbował przekonać funkcjonariuszy za pomocą zmodyfikowanego greckiego dowodu tożsamości. Dokument ten jednak był już wcześniej zgłoszony jako wymagający konfiskaty. Dodatkowo dane daktyloskopijne młodego mężczyzny były już zarejestrowane w bazach danych jako obywatela innego kraju, który powinien zostać deportowany. Wobec stawianych mu zarzutów mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie zgodził się na karę 4-miesięcznego pozbawienia wolności, zawieszoną na okres 3 lat, pod nadzorem kuratora. Zobowiązał się także do ujawnienia wyroku publicznie na okres pół roku oraz pokrycia kosztów procesu sądowego.

Kolejny z zatrzymanych, 21-letni mężczyzna, użył fałszywego rumuńskiego dowodu osobistego podczas procesu legitymowania. Chociaż dokument ani dane osobowe nie były zarejestrowane w systemie poszukiwawczym Straży Granicznej, mężczyzna dobrowolnie przekazał im autentyczny syryjski paszport, który również nie był zgłoszony jako zaginiony czy skradziony. Za te czyny został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, musiał także pokryć koszty sądowe i ogłosić wyrok publicznie przez sześć miesięcy.

Ostatni z zatrzymanych, 27-latek, podczas kontroli przedstawił sfałszowany marokański paszport. Dokument ten zawierał dodatkowo fałszywe stemple – polską wizę Schengen oraz stempel kontroli granicznej Polskiej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Za to przestępstwo otrzymał karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz musiał pokryć koszty postępowania sądowego.

Wobec trzech obywateli Syrii, Komendant Straży Granicznej wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązania ich do opuszczenia kraju. Jednocześnie zastosował środki alternatywne, zobowiązując ich do meldowania się w każdy pierwszy wtorek miesiąca u Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.