We wrześniu poprzedniego roku, zaczęła się gruntowna przebudowa dwóch kluczowych ulic w Krakowie – Kościuszki i Zwierzynieckiej. Firma odpowiedzialna za prace budowlane wystąpiła do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z prośbą o dodatkowy czas na realizację projektu. Obecnie wniosek jest poddawany szczegółowej analizie.

W składanym wniosku, firma budowlana zaznacza, że wpływ na opóźnienie miał szereg czynników niezależnych od wykonawcy, które miały wpływ na tempo prowadzenia prac oraz koniec ich realizacji. Czynniki te obejmują między innymi: niskie temperatury, konieczność wykonania dodatkowych robót na podstawie protokołu (takich jak bypass na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiający prace na drugiej części mostu nad Rudawą), a także konieczność wykonania robót budowlanych wykraczających poza zakres umowy (na przykład dodatkowego odcinka sieci ciepłowniczej czy też większego zakresu przyłączy kanalizacji opadowej).

Mimo że wniosek o przedłużenie czasu realizacji prac jest ciągle analizowany, to po zakończeniu procesu będzie można wskazać nowy termin zakończenia prac. Chociaż warto podkreślić, że poszczególne odcinki tras będą oddawane do użytkowania zaraz po ich ukończeniu.

Modernizacja ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej obejmuje między innymi wymianę torowiska, odnowienie chodników i generalną modernizację wszystkich sieci podziemnych. Planowane są także prace przy moście nad Rudawą oraz pętli tramwajowej „Salwator”.

Głównym celem inwestycji jest polepszenie komfortu jazdy tramwajem. Po modernizacji, tramwaje będą jeździły ciszej i nie będą powodować silnych drgań. Dodatkowo, dzięki renowacji, zwiększy się dostępność danych obszarów oraz adaptacja ulic do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej są prowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Firma ZUE SA została wybrana do realizacji projektu, a wartość zawartej umowy wynosi 94 mln zł.