Krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich obecnie koncentruje się na realizacji umowy, której celem jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla pierwszego etapu budowy premetra. Ze względu na obawy zgłaszane przez mieszkańców, podjęto decyzję, że trasa przebiegająca od ronda Młyńskiego do ronda gen. Maczka zostanie docelowo określona w oddzielnej procedurze.

Pomysł budowy metra w Krakowie był rozważany przez władze miasta. Jednak wyniki „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, które miasto zleciło i otrzymało w czerwcu 2021 roku, wskazywały na kierunek wschód-zachód pomiędzy ul. Jasnogórską a pętlą Wzgórza Krzesławickie jako najbardziej efektywne i finansowo realne rozwiązanie. W związku z tym, zdecydowano się na opcję premetra – hybrydę tramwaju i metra, z trasą tylko częściowo biegnącą pod ziemią.

Niemniej jednak, prace nad ustaleniem szczegółów są kontynuowane, w szczególności w kontekście dążenia do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla pierwszego z trzech etapów. Centralny etap obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do ronda gen. Maczka. Kwestię tą powierzono firmie Łukasz Szkudlarek ekovert z Wrocławia, a jej finansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF.

Częścią obowiązków firmy był również obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oceny wpływu budowy pierwszego etapu premetra na środowisko. Konsultacje te miały miejsce w dniach od 5 do 30 czerwca 2023 roku. W tym okresie odbyły się cztery stacjonarne spotkania dla mieszkańców, zwłaszcza tych zamieszkujących dzielnice, które są przecięte trasą premetra – II Grzegórzki i XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony, XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce oraz I Stare Miasto. Dodatkowo były dostępne dyżury telefoniczne dla mieszkańców – informuje Urząd Miasta Krakowa.