Dynamiczne zmiany zaszły na szczeblu kadrowym w sektorze państwowym kolejnictwa. Po dokonanym odwołaniu poprzedniego zarządu, spółka PKP PLK, która ma na swoim koncie realizację najbardziej istotnych inwestycji, a także modernizacji torów, wybrała nowego prezesa. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie efektywnego zarządzania spółką i poprawienie stanu bezpieczeństwa na polskich torach kolejowych.

Dnia 15 marca br., Rada Nadzorcza powierzyła kierownictwo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotrowi Wyborskiemu. Proces wyboru nowego Prezesa Zarządu został wszczęty przez Radę Nadzorcza już 15 lutego br. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada podjęła decyzję o powołaniu Pana Wyborskiego na to stanowisko.

Wybór Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu gwarantuje, zdaniem Rady Nadzorczej, skuteczną realizację działań PKP Polskich Linii Kolejowych, utrzymanie sieci kolejowej w dobrym stanie, sprawne przeprowadzanie procesów inwestycyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa na polskich torach, jak podkreślił Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Majewski.

Informacje na temat nowego Prezesa PKP PLK podane przez PAP wskazują, że Wyborski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz posiada prestiżowy dyplom międzynarodowej organizacji ACCA, skupiającej specjalistów z dziedziny finansów, rachunkowości i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorskiej Ernst & Young w 2001 roku. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury w PKP Polskich Liniach Kolejowych SA. Od 2017 do 2021 roku zajmował stanowiska menedżerskie w firmie Thales, a ostatnio pracował w zarządzie firmy Kross SA

Obecny skład zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prezentuje się następująco:
– Piotr Wyborski – Prezes Zarządu,
– Maciej Kaczorek – delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
– Piotr Kubicki – delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.