W Krakowie miał powstać rok temu innowacyjny kompleks mieszkaniowy Essa Kliny, który przechwalał się swoją lokalizacją jako „miasto 15-minutowe”. Wszystko, czego mieszkańcy mogą potrzebować, miałoby być w zasięgu ręki. W obrębie osiedla planowano również utworzenie jeziora. Nazwa „essa” ma korzenie w slangu młodzieżowym i jest symbolem radości, sukcesu lub pozytywnych emocji. Pytanie, które nasuwa się na myśl, brzmi: czy deweloper nadal trzyma się swojego pierwotnego planu? Na ten moment wynika, że priorytetem jest skoncentrowanie się na budowie systemu rond i ulic we współpracy z gminą Kraków. Warto przypomnieć, że planowane osiedle ma powstać na terenie, który lokalni mieszkańcy usiłowali uchronić przed zabudową.

Jak się okazuje, pierwszym krokiem dewelopera Westa Investments jest przygotowanie infrastruktury dróg i rond dla przyszłego osiedla. Jak informuje Julia Bogdanowicz z Westa Investments, firma złożyła wnioski o uzgodnienia dotyczące dwóch nowych rond na Klinach do ZDMK, ZTP i MIR. W ramach porozumienia z gminą Kraków, na tym etapie deweloper ma za zadanie przygotować projekty oraz uzyskać niezbędne pozwolenia (ZRID), aby miasto mogło przystąpić do realizacji prac budowlanych. Podobna procedura obowiązuje dla ulicy Nowej Bartla.

Bogdanowicz dodaje, że mając środki finansowe po stronie miasta, Westa Investments oczekuje, że prace budowlane rozpoczną się natychmiast po zakończeniu procedur projektowych i administracyjnych. Umowa zawarta z GMK (Westa Investments, Atal, Interbud) zakłada zaprojektowanie i uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania rond wzdłuż ul. Zawiłej na skrzyżowaniach z ul. Borkowską i Komuny Paryskiej oraz zaprojektowanie ul. Nowej Bartla wraz z włączeniem jej do drogi prowadzącej do przystanku SKA Opatkowice.

W ramach tego projektu planowane jest również zlikwidowanie obecnej pętli „Pod Fortem” i zastąpienie jej rondem, a także przedłużenie ul. Biskupa Albina Małysiaka oraz odcinek drogi zbiorczej prowadzący do przystanku SKA Opatkowice do wysokości nowej pętli autobusowej. Deweloperzy również zaplanowali zaprojektowanie i budowę nowej pętli autobusowej z zastrzeżonym terenem pod przyszły tramwaj po południowej stronie planowanego ronda na przedłużeniu ul. Biskupa Albina Małysiaka i ul. Nowej Bartla.

Julia Bogdanowicz z Westa Investments wyjaśnia, że na obecnym etapie nie posiada żadnych konkretnych informacji dotyczących ESSA Kliny, ponieważ proces jest utknął w procedurach. Nie jest w stanie określić, kiedy mogą uzyskać pozwolenie na budowę.