Zakłada się, że dobiega końca projekt modernizacji linii kolejowej E30, prowadzony na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicach Grzegórzeckiej i Blich są spodziewane pod koniec bieżącego roku.

Nastąpi przywrócenie normalnego ruchu pojazdów na ul. Dietla i Grzegórzeckiej, kierując je w stronę ronda Grzegórzeckiego. Dodatkowo, w okolicy wiaduktu kolejowego, przy ul. Blich, zostanie ułatwione zawracanie w stronę ul. Wielopole. Ulica Grzegórzecka będzie wyposażona w nowo wyznaczoną ścieżkę rowerową, co usprawni komunikację dla rowerzystów pomiędzy ul. Kopernika a Blich. Ze względu na położenie przystanku kolejowego pomiędzy ul. Dietla i Grzegórzecką, planowane jest wyznaczenie miejsc postojowych dla TAXI oraz strefy Kiss&Ride w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu.

Wkrótce nastąpi również zmiana dotycząca dostępu do Hali Targowej – dojazd będzie możliwy poprzez ul. Metalowców, natomiast wyjazd zaplanowano zarówno w stronę ronda Grzegórzeckiego, jak i ul. Wielopole.

Trwająca modernizacja przyniesie również zmiany na ul. Blich, która zostanie ponownie otwarta dla ruchu. Na odcinku od ul. Grzegórzeckiej do ul. Sołtyka wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów z kontraruchem dla rowerów oraz wyznaczonymi miejscami postojowymi. Natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Kołłątaja ruch odbywać się będzie dwukierunkowo.