Krakowski Zakład Wodociągów skierował do obywateli istotny komunikat. W dniach 8 i 9 maja 2024 roku, mogą wystąpić lokalne oraz chwilowe zwiększenia mętności wody. Niemniej jednak, takie zmiany nie wpłyną na jakość użytkową dostarczanego płynu.

Podjęcie takich działań jest podyktowane pracami związanymi z rekonstrukcją trasy tramwajowej, przebiegającej przez ulicę Zwierzyniecką i Kościuszkowską w Krakowie. Wymaga to czasowego przełączenia rurociągu magistralnego DN 800 na tymczasowy.

Zwracając uwagę na kluczowe znaczenie tej infrastruktury dla systemu zaopatrzenia Krakowa w wodę, służby techniczne rozpoczęły już działania przygotowawcze. Zostały one zainicjowane 6 maja 2024 roku.

W wyniku tych prac, w centralnym obszarze Krakowa, w wyznaczonych wcześniej dniach – 8 i 9 maja 2024 roku, mogą nastąpić sporadyczne, krótkotrwałe podwyższenia mętności wody. Jednakże, nie spowodują one zmian w użytkowych właściwościach dostarczanego płynu.

W sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek problemy z dostawą wody, mieszkańcy mogą skontaktować się pod numerem telefonu 994, który jest czynny przez całą dobę.