Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę, która przewiduje budowę nowej tężni solankowej. Tym razem miejsce to ma zaistnieć na osiedlu Wróblowice. To nie tylko obiekt leczniczy, ale też miejsce, które stanie się lokalnym centrum rekreacji i odpoczynku.

Nowa tężnia solankowa, wraz z przylegającą do niej siłownią na świeżym powietrzu oraz placem do ćwiczeń ruchowych, ma stanąć w Swoszowicach przy ulicy Wróblowickiej, na terenie Uzdrowiska Swoszowice w strefie C. Obiekt ma działać od wiosny do jesieni, gwarantując mieszkańcom korzystny mikroklimat, który wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie.

W sąsiedztwie tężni powstanie specjalny plac, który ma umożliwić mieszkańcom łatwy dostęp i wygodne korzystanie z utworzonego kompleksu rekreacyjnego. Teren ten zostanie odpowiednio utwardzony tak, aby był przepuszczalny dla wód opadowych. Jego profilowanie pozwoli na efektywne rozsączanie deszczówki do gleby. Dodatkowo, plac zostanie wyposażony w różne elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe czy tablice informacyjne.

Planowana inwestycja obejmuje również budowę zewnętrznej siłowni i placu zabaw. Siłownia na świeżym powietrzu zostanie wyposażona w różnorodne urządzenia do ćwiczeń, takie jak orbitrek, bieżnia mechaniczna, symulator chodzenia, narty do ćwiczeń biegowych, twister, stepper oraz wahadło. Plac zabaw zachęci zaś do aktywności fizycznej – znajdą się tam zestawy wspinaczkowe, różnego rodzaju urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych oraz wielofunkcyjne zestawy zabawowe.