Koronacja króla Władysława Jagiełły w Krakowie, która odbyła się 4 marca 1386 roku, była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.

Władysław Jagiełło, książę litewski, poślubił królową Polski Jadwigę, co przyczyniło się do unii polsko-litewskiej i zapoczątkowało okres wielkiej potęgi Rzeczypospolitej.

Co warto wiedzieć o koronacji Władysława Jagiełły?

Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się w katedrze wawelskiej w Krakowie. Katedra ta jest jednym z najważniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce, a także jednym z najstarszych kościołów na ziemiach polskich. Znajduje się na wzgórzu wawelskim, w centrum Krakowa, co czyni ją jednym z najważniejszych symboli miasta.

Uroczystość zgromadziła wielu dostojników kościelnych i politycznych, a także mieszkańców Krakowa i okolic. Władysław Jagiełło przybył do Krakowa wraz z żoną Jadwigą i ich dwójką dzieci, a na czele uroczystego korowodu szedł biskup krakowski Mikołaj Trąba.

Podczas ceremonii koronacji król Władysław Jagiełło złożył przysięgę na wierność Polsce i narodowi polskiemu, a następnie otrzymał berło, koronę i miecz. Po koronacji nastąpiła uroczysta msza, której przewodniczył biskup Mikołaj Trąba. Po mszy król Władysław Jagiełło wygłosił przemówienie, w którym wyraził wdzięczność Polakom za wybór go na króla i zapowiedział, że będzie rządził według zasad chrześcijańskich i dla dobra Polski i Litwy.

Po uroczystościach koronacyjnych odbyły się liczne bankiety, zabawy i turnieje rycerskie, które trwały przez kilka dni. Mieszkańcy Krakowa i okolic byli bardzo zadowoleni z koronacji, która przyczyniła się do wzmocnienia pozycji Polski w Europie i rozwoju kultury i sztuki w kraju.

Znaczenie koronacji Władysława Jagiełły

Koronacja Władysława Jagiełły miała ogromne znaczenie dla Polski i Krakowa, była ona uroczystością nie tylko religijną, ale i polityczną. Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski, co oznaczało, że nasz kraj miał już swojego króla, a nie tylko księcia czy władce z tytułem książęcym. Władysław Jagiełło pochodził z Litwy, a jego małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską, królową Polski, umocniło sojusz między oboma krajami, a także umocniła pozycję Krakowa jako stolicy kraju.

Do dziś pamięć o tej uroczystości przetrwała wśród Polaków i stanowi ważny element narodowej tożsamości.