Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie podjęło decyzję o wprowadzeniu wolnej od opłat komunikacji publicznej na terenie miasta oraz okolicznych gmin, które są częścią porozumienia dotyczącego zintegrowanego transportu publicznego. Decyzja ta zostanie wprowadzona w życie w środę, 10 stycznia, ze względu na przewidywane pogorszenie jakości powietrza.

Wszystkie autobusy i tramwaje, zarówno te kursujące po krakowskich ulicach, jak i te obsługujące przystanki w pobliskich gminach będą dostępne bez konieczności posiadania biletu przez cały ten dzień. Powiązane z tym ograniczenia wynikają ze spodziewanego przez specjalistów pogorszenia warunków atmosferycznych.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) i jego Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza, w wyznaczony na darmową komunikację dzień istnieje wysokie ryzyko przekroczenia dozwolonego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3). Niestety, ten niebezpieczny scenariusz najprawdopodobniej dotyczy znacznej części obszaru Krakowa.