Nadszedł decydujący moment dla mieszkańców Krakowa, którzy chcieliby wpłynąć na przyszły kształt ich miasta. Do końca bieżącego tygodnia mają oni możliwość zgłoszenia swoich uwag i propozycji do Planu Ogólnego Miasta. W urzędzie miejskim można to zrobić aż do końca pracy w piątek, natomiast możliwość zgłaszania uwag przez internet zostanie utrzymana do końca niedzieli. Reakcja mieszkańców jest imponująca – do tej pory Urząd Miasta otrzymał już 13 tysięcy wniosków.

Jak podkreśla Joanna Malita-Król, przedstawicielka Akcji Ratunkowej dla Krakowa, każdy mieszkaniec ma teraz szansę wywierać wpływ na dalsze kształtowanie przestrzeni miejskiej i stawić czoło problemowi nadmiernej zabudowy. Pytanie brzmi – kto ostatecznie zyska w tej walce: mieszkańcy, deweloperzy, czy może oboje?

Aktywiści społeczni podkreślają, że opracowywany dokument stanowi narzędzie, które pozwoli na powstrzymanie niekontrolowanej „betonizacji” miasta i przejście do zrównoważonego, szanującego zieleń planowania przestrzennego. Wskazują oni, że aż 80% dotychczas wpłyniętych wniosków dotyczy problemu dalszej zabudowy.

Chcąc wnieść swoje uwagi, można to zrobić osobiście w urzędzie miejskim do piątku – tam pracownicy udzielą pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosku. Alternatywnie, uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną, co jest możliwe do końca niedzieli.