W Zalasie, na drodze powiatowej przy ul. Kopalnianej 175, zauważono niecodzienny problem. Miejscowe bobry podgryzły drzewa w taki sposób, że stworzyły potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców przemierzających tę trasę. Drzewa i gałęzie mogą bowiem spaść na jezdnię, stwarzając ryzyko dla poruszających się po niej pojazdów.

Sytuacja ta wymagała natychmiastowej interwencji. Na miejscu zdarzenia pracują już strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Zalas oraz Tenczynka. Ich zadaniem jest usunięcie nadgryzionych przez bobry drzew i gałęzi, które stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo.