W ramach inicjatywy „Bezpieczne Ferie 2024”, funkcjonariusze krakowskiej policji zdecydowali się na spotkanie z młodszymi uczniami, z głównym celem przekazania im istotnych wskazówek dotyczących bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych. W trakcie sesji naukowo-profilaktycznej opowiedzieli o wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz właściwych postępowaniach do przyjęcia podczas zimowego odpoczynku.

Zajęcia te odbyły się 23 stycznia bieżącego roku i były prowadzone przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Młodzi uczniowie z klas od pierwszej do czwartej ze Szkoły Podstawowej na ulicy Malborskiej mieli okazję wysłuchać tych cennych porad. Spotkanie skupiło się na omówieniu niebezpieczeństw, które mogą wystąpić na drogach, takich jak wybieganie na jezdnię zza przeszkody lub przed nią, przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, czy ignorowanie sygnalizacji świetlnej.

Policjanci podkreślili kluczowe znaczenie świadomości tych zasad dla bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i innych pieszych. Przestrzegali również przed ryzykiem niebezpiecznych incydentów, które mogą mieć miejsce podczas zimowych zabaw, na przykład wchodzenia na zamarznięte stawy czy rzucanie śnieżkami w samochody. Funkcjonariusze podkreślili również konieczność używania kasków ochronnych podczas jazdy na sankach, nartach lub łyżwach.

Zajęcia skończyły się przypomnieniem, że bezpieczne ferie to nie tylko odpowiedzialność za swoje działania na drogach, ale również ostrożność podczas różnych form zabawy i odpoczynku. Policjanci apelowali do dzieci o przestrzeganie tych zasad, dbając zarówno o swoje bezpieczeństwo jak i innych osób. Równocześnie przekazali informację dla rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Wynika to z faktu, że istotne jest, aby najmłodsi byli świadomi potencjalnych zagrożeń podczas zabaw zimowych.