W wyniku działań zarządu miejskiego, staw położony w krakowskim Parku Lotników Polskich został otoczony ogrodzeniem. Zabieg ten został przeprowadzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) w ramach działań ochronnych mających na celu zabezpieczenie nowych nasadzeń roślin, które niedawno pojawiły się wokół zbiornika wodnego.

ZZM publicznie apeluje do mieszkańców miasta i odwiedzających park o szanowanie wprowadzonych zabezpieczeń. Działania te są poświęcone nie tylko ochronie roślin, ale także zapewnieniu bezpiecznego siedliska dla fauny zamieszkującej strefę przybrzeżną. Mieszkańcy są proszeni o nieprzekraczanie barier ochronnych, unikanie wejścia do strefy brzegowej oraz pilnowanie, aby ich psy również nie penetrowały tego obszaru.

Reprezentanci ZZM podkreślają znaczenie tych środków ochrony dla ekosystemu stawu. Rosnące rośliny odgrywają kluczową rolę w naturalnym procesie oczyszczania wód zbiornika. Ponadto, strefa przybrzeżna służy jako schronienie dla zwierząt, co czyni jej ochronę niezwykle ważną. Dlatego dbałość o jej stan, nawet po ewentualnym usunięciu ogrodzenia, jest tak istotna.