Zmierzchły nadzieje miłośników wędkowania w Krakowie. Od początku bieżącego roku, konkretnie od 1 stycznia, obowiązuje tam zakaz łowienia ryb na terenie Stawu Płaszowskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej, odpowiedzialny za regulacje dotyczące użytkowania zielonych przestrzeni miasta, podjął decyzję o wprowadzeniu tej restrykcji.

Wprowadzenie tego ograniczenia związane jest z troską o ekosystem stawu. Zarząd Zieleni Miejskiej dostrzegł bowiem wzrost liczby osób łamiących prawo poprzez nielegalne połowy, co niewątpliwie stanowiło zagrożenie dla równowagi biologicznej wód stawu. W odpowiedzi na ten problem, urzędnicy postanowili zamontować na terenie stawu tablice informacyjne z jasnym komunikatem o wprowadzonym zakazie.

Informacja o nowym regulaminie dotyczącym Stawu Płaszowskiego została przekazana również do odpowiednich służb kontrolujących przestrzeganie praw. Zarówno Policja, Straż Miejska Miasta Krakowa jak i Państwowa Straż Rybacka otrzymały oficjalne powiadomienia. Można więc oczekiwać, że na terenie stawu przeprowadzane będą regularne kontrole związane z egzekwowaniem nowych przepisów.