Na krakowskich ulicach pojawił się nowatorski autobus, gotowy do obsługi miejskiego ruchu pasażerskiego. Na regularnych trasach komunikacji miejskiej pojazd ten będzie funkcjonował przez nadchodzące dwa miesiące.

Aktualnie na terenie Krakowa gości autobus Solaris Hydrogen U18, który za pomocą wodoru generuje energię do jazdy. Przez okres dwóch najbliższych miesięcy, autobus ten będzie przewoził mieszkańców Miasta Królów na zdefiniowanych trasach. Przed oficjalnym wprowadzeniem na dane linie, musi on jednak zostać odpowiednio przygotowany – oznakowanie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne musi zostać zamontowane, automat biletowy oraz kasowniki również muszą znaleźć się na pokładzie, a także konieczny jest dokładny przegląd techniczny pojazdu.

Do procesu tankowania autobusu wodorem służy mobilna stacja ORLEN Południe, która zlokalizowana jest na terenie krakowskiej zajezdni autobusowej w Płaszowie.

W kontekście strategicznego planowania, krakowski operator transportu publicznego rozważa zakup kolejnych autobusów napędzanych wodorem w najbliższej przyszłości. Do realizacji tego celu zamierza wykorzystać środki pochodzące z funduszy unijnych. Planuje również modernizację Stacji Obsługi Autobusów w Płaszowie, która ma zostać dostosowana do obsługi nowych, ekologicznych pojazdów.